FORVALTNINGSDATABASEN

Lidahl, Nina K., Ibenholt, Tone, Birkeli, Lars og Bøen, Godtfred (1999):

Statlig eierskap og sektorstyring

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:16

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-16.htm

Antall sider:

72

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2429

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten belyser den statlige virkemiddelbruken på fem deregulerte politikkområder hvor staten eier selskaper.