FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Henry (1985):

Bransje eller område? - Ein studie av effektar av ei reorganisering i Distriktenes Utbyggingsfond i 1982.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2385&kategori=442

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

243

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: