FORVALTNINGSDATABASEN

Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne (1999):

På kryss og tvers

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-12.htm

Antall sider:

44

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2431

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Departementenes erfaringer med samordning av politikkområder som går på tvers av departementenes ansvarsområder og som forutsetter spesielle former for organisering og/eller arbeidsmåter.