FORVALTNINGSDATABASEN

Sogge, Sverre (1999):

EUs strukturfond og forvaltningspolitikken

Oslo, Statskonsul, Rapport 1999:07

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-07.htm

Antall sider:

72

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2433

Disse opplysningene er sist endret:

18/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten beskriver forvaltningssystemet for EUs strukturfond, og diskuterer hvordan dette systemet virker inn på forvaltningen i EUs medlemsland. Hovedvekten legges på utviklingen i Sverige. Det vises hvordan forvaltningen av strukturfondene i Sverige har brakt nye aktører inn i regionalpolitikken, og hvordan systemet virker.