FORVALTNINGSDATABASEN

Hagen, Anna (1999):

Norsk deltakelse i EU-komiteer

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:06

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-06.htm

Antall sider:

89

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2434

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En beskrivelse av komitesystemet i EU og mulighetene for deltakelse fra norsk side. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse rettet mot norske tjenestemenn som deltar i slike komiteer, og den gir dessuten en oversikt over omfanget av den norske deltakelsen, hvilken type komiteer man deltar i, hvem som deltar og hvordan deltakelsen er organisert fra norsk side. Med utgangspunkt i kartleggingen skisseres noen aktuelle problemstillinger for videre oppfølging.