FORVALTNINGSDATABASEN

Bakli, Oddbjørg, Hansen, Tore Vegard og Botheim, Ingunn (1999):

Benchmarking som begrep og metode i offentlig sektor

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-05.htm

Kommentar:

Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk

Antall sider:

35

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2435

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult anbefaler å definere benchmarking som et læringsverktøy for analyse av sammenlignbare data med sikte på forbedring gjennom endrede prosesser. Benchmarkingsmetoder i forhold til resultat- og prosessbenchmarking bør videreutvikles. Bruk av Business Excellence Model som utgangspunkt for forbedringsarbeid i offentlig sektor bør vurderes.