FORVALTNINGSDATABASEN

Sundby, Inger Johanne, Lien, Øystein Solheim, Amlie, Thor og Fosseng, Arne (1998):

I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:21

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-21.htm

Antall sider:

98

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2438

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult beskriver og analyserer de formelle rammene for eierstyringen av 19 heleide og 2 deleide statlige selskaper og hvordan denne utøves i praksis. Den dokumenterer store likheter i eierstyringen av selskaper selv om det iflg. lovgrunnlaget og de forvaltningspolitiske retningslinjene skulle forventes større forskjeller. Vi anbefaler at noen selskaper endrer selskapsform og tiltak for å øke kunnskapen om og forbedre departementenes eierstyring.