FORVALTNINGSDATABASEN

Laudal, Thomas og Carlsen, Tom-Espen (1998):

EØS-forvaltning i Norge

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:20

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-20.htm

Antall sider:

132

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2439

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

EØS-avtalen forplikter den norske forvaltningen til å utføre en rekke praktiske oppgaver som vi her kaller "EØS-oppgaver". Rapporten kartlegger EØS-oppgavene i norsk forvaltning og viser fordelingen av EØS-oppgaver på sektorer og departementsområder. Rapporten sammenligner også fordelingen av EØS-oppgaver med fordelingen av klagesaker fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Rapporten redegjør også for oppgavene og myndighetsområdet til ESA samt presenterer EFTAs faste komité, EFTA-domstolen, EF-domstolen og EUROSTAT.