FORVALTNINGSDATABASEN

Ostnes, Ottar (1986):

Konstitusjonell kontroll og forlkevalgt styring. Organiseringen av Riksrevisjonen og dens bidrag til forlkevalgt styring av petroleumsvirksomheten.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2382&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

244

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: