FORVALTNINGSDATABASEN

Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor (1998):

Tilskudd til barnehager.

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:03

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-03.htm

Antall sider:

57

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2445

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Kartleggingen viser at det ikke er utarbeidet retningslinjer for kontrollen i forbindelse med statstilskudd til barnehager. Dette gjør at området fremstår som en gråsone mellom statlig og kommunalt ansvar. For å tilfredsstille kravene i økonomireglementet må det foretas avklaringer i forhold til fylkesmannens og kommunens ansvar og oppgaver.