FORVALTNINGSDATABASEN

Grøver, Tone og Klepsvik, Knut (1998):

Om pressestøtten og statens annonseregelverk

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:02

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-02.htm

Antall sider:

141

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2446

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Pressestøtten bidrar til pressepolitikkens mål om avismangfold. Uklarheter og dilemmaer knyttet til mål, definisjoner og utforming hemmer støtteordningen. Noen av disse kan fjernes eller dempes. Det bør være færre aviser i støtteordningen. Statens regelverk for annonsering i dagspressen kan defineres klarere i forhold til pressepolitikken. En ordning som stiller staten friere, vil være i tråd med prinsippene for statlig informasjonspolitikk. En omlegging av regelverket kan følges opp med økt pressestøtte til de avisene som vil bli berørt.