FORVALTNINGSDATABASEN

Amlie, Thor, Bøgh, Peter R. og Øvrelid, Ragnhild (1997):

Evaluering av Bioteknologinemnda

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:14

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1997/1997-14.htm

Antall sider:

42

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2450

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har foretatt en evaluering og gjennomgang av Bioteknologinemnda, som består av 23 medlemmer og et sekretariat med fire stillinger. Formålet med evalueringen har vært å gi Sosial- og helsedepartementet bakgrunnsmateriale for oppnevning av en ny nemnd. Rapporten vurderer behovet for en etisk debatt innenfor gen- og bioteknologi og Bioteknologiknemndas rolle i forhold til denne. Statskonsult har vurdert sammensetningen og nemndas størrelse. Størrelsen og den faglige sammensetningen av sekretariatet og sekretariatets lokalisering blir også vurdert. Avslutningsvis drøftes forslaget om opprettelsen av et teknologiråd.