FORVALTNINGSDATABASEN

Hegeberg, Magne Skram, Solstad, Arne, Grøver, Tone, Petersen, Auden Bredrup og Moss, Helga (2003):

360° lederevaluering

Oslo, Statskonsult

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/306grader.htm

Antall sider:

52

ISBN-nummer:

82-7483-106-3

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2455

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

360° lederevaluering er et verktøy for å skape
· fokus på lederskapet i en virksomhet gjennom diskusjon om hvilke lederverdier som er viktige, og hvordan disse best kan operasjonaliseres i utsagn som ledere kan evalueres i henhold til

· dialog om hvordan den enkelte leder utøver sitt lederskap, og hvilke utviklingsområder den enkelte leder bør prioritere

Gjennom dette heftet ønsker vi å gi en praktisk innføring i hva 360° lederevaluering er og hvordan en lederevalueringsprosess best kan tilrettelegges. Målgruppen er ledere og fagpersoner i statlige virksomheter som er nysgjerrige på dette verktøyet og hva det kan gi, eller som har planer om å sette i gang med lederevaluering. Heftet bygger på Statskonsults erfaringer etter å ha bistått en rekke statlige virksomheter med gjennomføring av lederevalueringsprosesser.