FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter, Aanæs, Ellen Hov og Spångberg, Kjerstin (2002):

Erfaringer fra statlige fusjoner

Oslo, Statskonsult

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/erf_fra_statlig_fusjoner.htm

Antall sider:

72

ISBN-nummer:

82-7483-101-2

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2456

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En rekke statlige virksomheter har nylig fusjonert. Fusjoner i staten er en ganske omfattende form for omstilling og har vært lite utredet tidligere.

Blant temaene som berøres er:
-Personalansvar og følser
-Organisering av prossen
-Kulturforskjeller
-Ny virksomhetsprofil
-Administrative utfordringer