FORVALTNINGSDATABASEN

Vindedal, Bente og Lassen, Vivi (1992):

Utnytter statlige virksomheter sine frihetsgrenser?

Oslo, Statskonsult, Rapport 1992:09

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

20

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2462

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):