FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Svein (2001):

På kryss eller tvers?

Oslo, Statskonsult

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/kryssogtvers.htm

Antall sider:

117

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2463

Disse opplysningene er sist endret:

20/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Departementsstrukturen i Nederland, Storbritania, Sverige, Finland og Danmark
Departementene er blant statens aller viktigste styringsorganer. Måten departementsstrukturen er innrettet på, kan få stor betydning for forløpet og utfallet av sentrale beslutningsprosesser.

Boka tar for seg:

departementsstrukturen i Nederland, Storbritania, Sverige, Finland og Danmark
hvordan departementsstrukturen i de fem landene har utviklet seg de siste årene
EUs innvirkning
Selv om søkelyset er på andre land enn Norge, gir boka verdifull bakgrunnstoff for en vurdering av vår egen departementsstruktur.