FORVALTNINGSDATABASEN

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2004):

Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken

Oslo, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

93

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2465

Disse opplysningene er sist endret:

20/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):