FORVALTNINGSDATABASEN

Hersvik, Inger Marie (1991):

Tjenestemannsorganisasjoner og forvaltningsreformer. En studie av hovedsammenslutningenes syn på moderniseringsforslag for statlig sektor.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9103

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=511

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1991).

Antall sider:

161

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

247

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Horisontal dimensjon: