FORVALTNINGSDATABASEN

Pollitt, Christopher ():

The New Public Management in international perspective. An analysis of impacts and effects

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

19

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2489

Disse opplysningene er sist endret:

13/8 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):