FORVALTNINGSDATABASEN

Greve, Carsten (2000):

Statens virksomheder. Aktieselskabsdannelse og privatisering i 1990èrne.

København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757402795

Antall sider:

126

ISBN-nummer:

978-87-574-0279-7

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

Land publikasjonen kommer fra:

Danmark

NSD-referanse:

2490

Disse opplysningene er sist endret:

15/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Combus - statens busselskab - er ved at gå fallit. Tele Danmark er privatiseret og bliver presset af konkurrerende selskaber på telemarkedet. Post Danmark vil meget gerne omdannes til et aktieselskab og presser derfor postbudene til at opgive kaffe-pauser og snak med kunderne. Datacentralen er overtaget af et amerikansk computer-selskab. Finansminister Mogens Lykketoft og den borgerlige opposition er hvert år villige til at privatisere for milliarder af kroner, hvis finanslovsforslaget ikke kan gå op.Hvad vil der ske med statens virksomheder? Har politikerne på Christiansborg en overordnet strategi med statens virksomheder eller fører politikerne en slingrende "hovsa-politik"? Spiller politikerne hasard med borgernes penge i statens virksomheder? Er det ministeren eller bestyrelsen, der sidder med "aben", når noget går galt i fx Combus? Hvor mange af statens virksomheder bliver privatiseret i fremtiden?

»Statens virksomheder« giver svar på nogle af spørgsmålene. Bogen er en del af et større forskningsprojekt - Demokratiprojektet - støttet af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Bogen er et dybtgående studie af debatter i Folketinget og rapporter og redegørelser fra ministerier om aktieselskabsdannelse og privatisering.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Statlige aksjeselskap