FORVALTNINGSDATABASEN

Greve, Carsten (1997):

Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber.

København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

286

ISBN-nummer:

87-574-0062-8

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

Land publikasjonen kommer fra:

Danmark

NSD-referanse:

2494

Disse opplysningene er sist endret:

15/8 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):