FORVALTNINGSDATABASEN

Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert ():

Results: through a glass darkly.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

40

ISBN-nummer:

0-19-926849-5

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

2497

Disse opplysningene er sist endret:

15/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):