FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Jørgen Grønnegård ():

Institutionelle valg i den offentlige sektor.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

32

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

Land publikasjonen kommer fra:

Danmark

NSD-referanse:

2500

Disse opplysningene er sist endret:

15/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):