FORVALTNINGSDATABASEN

Wollmann, Hellmut (2003):

Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective.

Edward Elgar.

Publikasjonstype:

Bok

Fulltekst:

http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/hw2003-evaluation-in-public-sector-reform.pdf

Omtale:

http://www.spea.indiana.edu/IPSA-RC32/flyer_evaluation_book_new.pdf

Antall sider:

270

ISBN-nummer:

1-84376-160-2

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK, USA

NSD-referanse:

2501

Disse opplysningene er sist endret:

15/8 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):