FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik. ():

Effekter og implikasjoner.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

23

ISBN-nummer:

82-15-00404-0

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2503

Disse opplysningene er sist endret:

16/8 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):