FORVALTNINGSDATABASEN

Pollitt, Christopher ():

Evaluation. How do we measure success?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

16

ISBN-nummer:

0-335-21232-8

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2505

Disse opplysningene er sist endret:

16/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):