FORVALTNINGSDATABASEN

Alme, Aud Merethe (1995):

Lønnsreform og ledermobilitet i Staten fra 1985 til1993.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9504

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=547

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve i Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Antall sider:

245

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

251

Disse opplysningene er sist endret:

9/12 2005

Horisontal dimensjon: