FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per & Paul G. Roness ():

Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

35

ISBN-nummer:

3-428-10798-5

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Tyskland

NSD-referanse:

2512

Disse opplysningene er sist endret:

16/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):