FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann ():

Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

25

ISBN-nummer:

978-0-7546-7117-6

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2517

Disse opplysningene er sist endret:

17/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Immigration authorities