FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom & Per Lægreid (2004):

Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way.

Public Administration and Development, Vol 24, Nr. 2 (2004) s.129-135.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/108070590/PDFSTART

Omtale:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/108070590/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0

Kommentar:

Finst også som særtrykk nr 14 (2004) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap.

Antall sider:

7

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

2518

Disse opplysningene er sist endret:

20/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

This article examines the trade-off between control and autonomy produced in Norway by the autonomisation, agencification
and devolution resulting from a more active administrative reform policy over the past 15 years. It asks what balance exists
between political control and managerial autonomy in practice, how stable it is and how political and administrative leaders
view these issues in the light of their experience. It examines the broad implications of increased autonomisation as experienced
by the administrative and political leadership.