FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom, Per Lægreid & Lois R. Wise. ():

Evaluating Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Kommentar:

Finst også som Særtrykk nr. 1 (2004) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB.

Antall sider:

24

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2522

Disse opplysningene er sist endret:

20/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):