FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen (2005):

Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling?

Nordiske Organisasjonsstudier nr. 2 - 2005, s. 19-36.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Antall sider:

18

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2525

Disse opplysningene er sist endret:

20/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):