FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom & Per Lægreid (2006):

Globalization of Administrative Reforms: The Dilemmas of Combining Political Control and Increased Institutional Autonomy.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Særtrykk Nr. 11 (2006)

Publikasjonstype:

Notat

Kommentar:

Finst og som eige kapittel i boka: Farazmand, Ali & Jack Pinkowski (ed). (2006) Handbook of Globalization, Governance and Public Administration.

Antall sider:

31

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2527

Disse opplysningene er sist endret:

20/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):