FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per ():

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor - erfaringar og utfordringar.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Kommentar:

Finst også som særtrykk nr. 7 (2001) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB.

Antall sider:

24

ISBN-nummer:

82-446-0872-2

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2530

Disse opplysningene er sist endret:

22/8 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):