FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna. ():

Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Kommentar:

Finst også som særtrykk nr.3 (2002) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB.

Antall sider:

29

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2533

Disse opplysningene er sist endret:

22/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):