FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom & Per Lægreid ():

Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Kommentar:

Finst også som særtrykk nr.5 (2006) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.

Antall sider:

27

ISBN-nummer:

1403935831

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2539

Disse opplysningene er sist endret:

22/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):