FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1996):

Leiarløn i staten. Marknad og management.

Praktisk Økonomi og ledelse nr. 2, s 97-104, 1996.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst også som LOS-senter Særtrykk 9604 ved Rokkansenteret.

Antall sider:

8

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2541

Disse opplysningene er sist endret:

22/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):