FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per ():

Transforming Top Civil Servants System.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

27

ISBN-nummer:

0-7546-3212-1

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2548

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):