FORVALTNINGSDATABASEN

Kråkenes, Trond (1995):

Økonomiske virkemidler - en løsning på miljøkrisen, eller et blindspor? En komparativ undersøkelse av valg av virkemidler i miljøpolitikken. Tilfellene Danmark, Norge og Sverige.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1849&kategori=428

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

255

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: