FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. ():

Transforming State Employees Unions.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

36

ISBN-nummer:

0-7546-3212-1

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2551

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):