FORVALTNINGSDATABASEN

Gregory, Robert ():

Transforming Governmental Culture: A Sceptical View of New Public Management

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

28

ISBN-nummer:

0-7546-3212-1

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2554

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):