FORVALTNINGSDATABASEN

Hansen, Lisbeth Udland, Nonseid, John (2006):

Informasjonsberedskap i 18 direktorat og tilsyn - Statuskartlegging 2005

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:03

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-03.pdf

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-03.htm

Antall sider:

33

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2557

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten omhandler kartleggingen av dagens beredskap for kriseinformasjon i 18
utvalgte direktorat og tilsyn. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra
Justisdepartementet. Den er basert på en nesten tilsvarende undersøkelse som
Statskonsult gjennomførte i samarbeid med Agenda høsten 2002.