FORVALTNINGSDATABASEN

Hallenstvedt, Abraham (1968):

Utenriksdepartementets handlingspolitiske avdeling. En analyse av et beslutningssystem.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

256

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: