FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom & Per Lægreid ():

Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

42

ISBN-nummer:

1-84542-859-5

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2560

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):