FORVALTNINGSDATABASEN

Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit (2006):

Arbeidsliv og psykisk helse

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-05.htm

Antall sider:

54

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2561

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten har vi gjennom kvalitative undersøkelser evaluert innformasjonsinnsatsen til Rådet for psykisk helse over en periode på fire år, fra år 2002 til 2006. Til sammen har Rådet fått bevilget 12 millioner kroner over statsbudsjettet til formålet. Vi har konkludert med at Rådet har gjort et tilfredsstillende informasjonsarbeide tatt i betraktning rammene, delstrategien og det komplekse feltet som prosjektet dreier seg om. Vi peker på flere forbedringspunkter og anbefaler at prosjektet videreføres, men i en annen form.