FORVALTNINGSDATABASEN

Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas (2006):

Evaluering av Enova SF og Energifondet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:15

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-15.htm

Kommentar:

Gjennomført i samarbeid med Jonas Sandgren i Sweco Grøner

Antall sider:

111

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2576

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Enova SF er et statsforetak som ble etablert i 2001. Enova forvalter midler fra Energifondet til energiomlegging. Statskonsult har evaluert erfaringene med omorganiseringen av virkemiddelapparatet for energiomlegging, styringssystemet for Enova SF og Energifondet og Enovas arbeid i forhold til fastsatte mål og rammer.