FORVALTNINGSDATABASEN

Nebben, Eivor Bremer, Aanæs, Ellen Hov (2006):

Vitenskapskomiteen for mattrygghet - en organisasjonsgjennomgang

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:16

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-16.htm

Antall sider:

34

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2577

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet ble etablert i april 2004, og skal dekke matforvaltningens behov for uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger. Statskonsult har foretatt en organisasjonsgjennomgang med tanke på om det er behov for endringer i komiteens mandat eller sammensetning. Gjennomgangen har fokusert på VKMs oppgaver og rolle, VKMs organisering, VKMs ressurser og VKMs kommunikasjon med viktige samarbeidspartnere.