FORVALTNINGSDATABASEN

Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne (2006):

Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:18

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-18.htm

Antall sider:

42

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2579

Disse opplysningene er sist endret:

27/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har utredet tilknytningsform og organisatoriske rammer for et planlagt kompetansesenter for distriktsutvikling. Statskonsult anbefaler organisering som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Fullmaktene bør omfatte både økonomiske og faglige fullmakter. Under forutsetning av at senteret får både økonomiske og faglige fullmakter, mener Statskonsult at senteret bør få styre. Statskonsult fraråder at senteret blir organisert som stiftelse.