FORVALTNINGSDATABASEN

Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri (2005):

Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler

Oslo, Statskonsult, Rapport 2005:03

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2005/2005-04.pdf

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2005/2005-04.htm

Antall sider:

82

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2585

Disse opplysningene er sist endret:

28/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten har vi gjennom kvalitative undersøkelser evaluert det treårige prosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler. Vi har konkludert med at prosjektet har flere forbedringspunkter, men bør videreføres med nytt mandat. Vi har også beskrevet en rekke metoder for publikumsinvolvering fra Norge og utland og vurdert om metoden kan egne seg på andre politikkområder.