FORVALTNINGSDATABASEN

Aanæs, Ellen Hov, Nonseid, John (2004):

På nett med befolkningen? En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon

Oslo, Statskonsult, Rapport 2004:11

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2004/2004-11.htm

Antall sider:

72

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2593

Disse opplysningene er sist endret:

31/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Informasjon som gis fra staten skal utformes og formidles med utgangspunkt i mottakerens behov. For å få et kunnskapsgrunnlag om brukerne av offentlig informasjon har vi kartlagt hvordan publikum mottar informasjon fra staten, hvor fornøyd de er med den, deres holdninger til offentlig informasjon og hvilke informasjonskanaler de bruker. Vi har også sett på Internett som kanal for offentlig informasjon. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norstat AS.